Fremhevet, Styret

Ny styreleder i OSSL

Marko Wendler er valgt til ny styreleder i Oslo Skiskytterlag.

Årsmøtet i OSSL ble avhold onsdag 8. mars i Lillomarka. Nytt styre ble valgt.

Det nye styret ser slik ut:
Leder: Marko Wendler (velges for 2 år)
Styremedlem: Anders Svendsen, Kasserer, (Ikke på valg)
Styremedlem: Halvard Skogheim (velges for 2 år)
Styremedlem: Tore Magnus Oraug (velges for 2 år)
Styremedlem: Kerstin Bätz(velges for 2 år)
Styremedlem: Ingvild Rytter(velges for 2 år)
Styremedlem: Helle Tjaberg (ikke på valg)
Styremedlem: Espen Berg-Knutsen (ikke på valg)

Vi takker avtroppende styreleder Ørjan Munkvold for strålende innsats.