Arkiv

Innkalling til årsmøte i OSSL 2023

Onsdag 22. mars kl 18.30 til 20.00 i klubbhuset på Lillomarka Arena.

Styret i OSSL stiller på varmestua/klubbhuset i Lillomarka arena.
Det er også mulig å følge / delta på møtet via Teams. Link vil bli lagt ut senere.
Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret per e-post til OSSL v/Elisabeth Kollerød: elisabeth1306@live.no, innen søndag den 12/3

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på OSSL sin Spond side.

Stemmeberettigede på årsmøtet er medlemmer av idrettslaget som har fylt 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har betalt medlemskontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 (eller lov norm tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no).

I tråd med tidligere praksis vil det være en «åpen post» etter at årsmøtet er formelt hevet. Dette for å utveksle informasjon og drøfte saker av interesse for klubbens medlemmer, når vi først møtes.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret Oslo Skiskytterlag