Treningsoppstart

Treningsoppstart for 13/14-gruppa og HL-gruppa blir mandag 22.august. På følgende tider:

13/14: 18.00 til 19.30. Se 13/14-siden for treningsplan fram til høstferien.

HL: 19.30 til 21.00 (sammen med JR)

Vel møtt!

(Juniorene starter uka før dvs. 15.august)