Oslo skiskytterlag søkere nye trenere!!

Oslo ssl er i vekst og trenger flere trenere til oppstart høsten 2016.

Vi er skiskytterklubben for Oslo og samler utøvere fra hele hovedstaden.

Vi har utøvere i alle klasser fra de yngste til landslagsløpere.

Vi har bredde, og vi har utøvere som hevder seg helt i toppen både på jente og guttesiden også nedover i aldersklassene.

Interesserte bes henvende seg til: Eskild Rolstad, 41457261, eskild.r@online.no