Nå er mødrene også i gang

Nå er mødrene også i gang (og fedre og brødre). Sjelden vi ser så stor skytterglede - jubelrop når blinkene gikk ned