Årsmøte Oslo SSL torsdag 20/4 kl 18

Husk årsmøte 20/4 kl 18 i servicebygget/bak skivene.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet, dvs innen 6/4-2017 til Ivar H Smeby Christian Schous vei 7b 0588 Oslo, eller til ossl@hotmail.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside samt at de kommer som vedlegg på mail.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Oslo Skiskytterlag